Antidiscriminatiebeleid

Wij zijn ons er van bewust hoe waardevol het is iedereen gelijke kansen te bieden. Vanuit een brede en veelzijdige dienstverlening rondom ‘werk’ dragen wij zichtbaar bij aan diversiteit en gelijke behandeling. Zowel op de werkvloer als richting de directe leefomgeving van een groot deel van onze mensen. Meer verschillen in nationaliteit, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid, als ook verschillen in werkervaring, kennis, kunde en culturele achtergrond, helpen het realiseren van een van onze belangrijke doelen; Onze regio’s aantrekkelijk houden voor werk en om in te wonen. Door iedereen gelijkwaardige kansen te bieden functioneert – volgens ons - de arbeidsmarkt beter. Op deze manier dragen wij bij aan behoud en groei van werkgelegenheid en ondersteunen de leefbaarheid in onze regio op de beste manier.

Het anti-discriminatie statement van CIRFOOD luidt als volgt:

  • Wij stimuleren diversiteit op de werkvloer. Zowel intern als bij onze opdrachtgevers;
  • Wij gaan niet in op discriminerende verzoeken;
  • Wij stimuleren en helpen onze medewerkers over hoe zij in gesprek kunnen gaan wanneer
    zij geconfronteerd worden met een discriminerend verzoek;
  • Wij melden deze intern aan de leidinggevende / directie. Dit om zicht te houden op wat
    onze omgeving van ons vraagt en hoe we hiermee om gaan;
  • Wij zijn alert om direct te reageren zodra zich discriminatie voordoet, in welke vorm ook.

Wil je meer weten? Of zijn er volgens jou op dit gebied dingen die we beter kunnen doen? Neem dan contact met ons op. Dit kan heel eenvoudig door het sturen van een mail naar personeelszaken.nl@cirfood.com . Of door ons een brief te sturen (Cirfood, t.a.v. personeelszaken, Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp). In beide gevallen graag; t.a.v. Manager HR en o.v.v. ‘vertrouwelijk’.

Wij gaan graag in gesprek om er voor te zorgen dat wat hier boven opgeschreven is, door iedereen die op ons rekent ook zo ervaren wordt.