Food

Eten en drinken is onze grootste passie. Daarbij houden we altijd oog voor de wereld om ons heen. We stimuleren een gezonde levensstijl, maken bewuste keuzes makkelijker en denken steeds aan de toekomst, elkaars toekomst. 

We werken samen met boeren, tuinders en producenten van eten om op het juiste moment, de lekkerste producten in onze keukens te kunnen verwerken.

People

Mensen zijn de drijvende kracht achter de samenleving en onze medewerkers vormen het kloppend hart van ons bedrijf. Zij zorgen voor een welkom gevoel, voedzame gerechten en voegen een dosis plezier toe aan de service. 

CIRFOOD is ontstaan als coöperatie. Samenwerken en samen werken is voor ons de basis in de relaties die we starten met onze opdrachtgevers. We worden simpelweg heel blij wanneer we mensen gelukkig zien door onze bijdrage.

Culture

Wij vinden dat iedereen recht heeft op goed eten en drinken. Onze dagelijkse maaltijd is veel meer dan het tot ons nemen van voeding. Eten en drinken staan voor traditie, innovatie, gezondheid, welzijn en verantwoordelijkheid. In één woord: cultuur.

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in ons denken en doen. In alles wat we doen wegen we ons gedrag van vandaag af in het effect op de toekomst. We geven terug wat we nemen en stimuleren onze relaties in hun duurzame keuzes.  

 

Duurzame doelen 2030

De internationale doelen voor duurzaamheid (SDG's) hebben wij lang geleden omarmd. En omdat wij met onze CIRFOOD dienstverlening betrokken zijn bij veel dossiers, hebben wij een gericht beleid geformuleerd op verschillende SDG's. Wij geloven dat we een grote positieve bijdrage moeten leveren in samenwerking met onze opdrachtgevers. Dat zien zij terug in onze aanpak met inkoop, productie, opleiding én joint ventures. 

Feed the future,
dig in today

Tomaat

Duurzaamheid is een van de leidende waarden van CIRFOOD en staat centraal in het ethos van CIRFOOD. Om onze band met de samenleving, ons team en onze planeet te eren, ondergaan we jaarlijks een uitgebreide evaluatie via de EcoVadis-methodiek. De gebruikte methodologie is gebaseerd op internationale referenties en intensieve samenwerking met externe, betrouwbare derden zoals NGO’s en internationale duurzaamheidsinitiatieven, zoals UN Global compact. Het is een 360°-benadering  die 21 criteria omvat op het gebied van milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen. We zijn verheugd te kunnen melden dat onze beoordeling van 2022 ons heeft bekroond met het hoogste erkenningsniveaus: Platinum!  In April 2024 hebben we ons certificaat geconsolideerd. Dit plaatst ons niet alleen in de elite 1% van de wereldwijd door EcoVadis beoordeelde organisaties, maar markeert ons ook als het baanbrekende cateringbedrijf in Nederland die dit heeft bereikt.

Meer informatie

CIRFOOD Nederland is lid van het UN Global Compact Network Nederland. UN Global Compact Network Nederland heeft als doel de positieve impact van het Nederlandse bedrijfsleven op de SDGs te versnellen en op te schalen met als doel de levens van huidige en toekomstige generaties te verbeteren. CIRFOOD ondersteunt de Tien Principes van het Global Compact van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. We verbeteren voortdurend de integratie van het Global Compact en de principes ervan in onze bedrijfsstrategie, bedrijfscultuur en dagelijkse activiteiten, en dragen bij aan de doelstellingen van de Verenigde Naties, waaronder de Sustainable Development Goals. Onze commitment en projecten zijn vastgelegd in ons Strategisch Plan (2023-2025).

Meer informatie

Certificeringen

Onze opdrachtgevers bieden ons hun vertrouwen in CIRFOOD. Wij geven de garantie dat wij onze bedrijfsvoering serieus nemen. Op alle relevante aspecten van onze service en keten-samenwerking, hebben we ons gecertificeerd. En daar zijn we ontzettend trots op! Zeker de platinum status bij Ecovadis is een kroon op ons werk tot zo ver. En zoals dat gaat met de lat hoog leggen, die zal de komende jaren nog vele malen omhoog worden bijgesteld. 

ISO 9001:2015

NEN-EN-ISO 9001 specificeert eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:
,waarbij deze moet laten zien dat ze consistent aan de eisen van klanten en de geldende wet- en regelgeving voldoet, en tegelijkertijd streeft naar verbetering van de klanttevredenheid door het systeem effectief toe te passen.

ISO 14001:2015

NEN-EN-ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieupijler van duurzaamheid. 

MVO - ISO 26000

MVO - ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) biedt ondersteuning voor implementatie van MVO. 

PSO

Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). De Prestatieladder meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. CIRFOOD is er trots op dat zij de hoogste trede (Trede 3) heeft. Hiermee levert CIRFOOD op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage aan sociaal ondernemen en behoort daarmee tot de 10% best presterende bedrijven in haar grootteklasse.  

Sustainable Development Goals

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn een oproep tot actie door alle landen - arme, rijke en middeninkomenslanden - om welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen. Ze erkennen dat het uitbannen van armoede hand in hand moet gaan met strategieën die economische groei opbouwen en een reeks sociale behoeften aanpakken, waaronder onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en werkgelegenheid, terwijl klimaatverandering en milieubescherming worden aangepakt. 

Duurzaamheidsverslag 2022

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen en dagelijks onze gasten laten zien: CIRFOOD neemt verantwoordelijkheid voor ons handelen. Duurzaam ondernemen is onze natuur. En voor iedereen die wil weten wat we precies doen en ontwikkelen, is er ons uitgebreide Sustainability Report 2022. Hierin is terug te lezen op welke onderdelen we onszelf blijven uitdagen om onze footprint omlaag te brengen. 

We kijken vooral naar onszelf op punten als ontwikkeling van medewerkers, samenwerking met boeren, tuinders en voedselproducenten, energie en waterverbruik en maatregelen tegen voedselverspilling.
Ons duurzaamheidsverslag is gecertificeerd volgens de richtlijnen van de GRI Sustainability Reporting Standards.