Wat doen wij

Schoolcatering, bedrijfscatering en catering in zorginstellingen

Organisatiemodel

Het Organisatie-, Management- en Controlemodel is van toepassing op diegenen die management-, administratie-, management- of controlefuncties binnen CIRFOOD uitoefenen, op de aandeelhouders en werknemers, evenals op diegenen die, hoewel ze geen deel uitmaken van het bedrijf, opereren onder haar mandaat of daar contractueel toe verplicht zijn.

Download het document.